XVI Targi ENEX

XVI Targi Odnawialnych Żródeł Energii ENEX

Członkowie Fundacji Elektro Masters uczestniczyli w XVI Targach Odnawialnych Źródeł Energii ENEX i EKOTECH – targach ochrony środowiska i gospodarki odpadami organizowanych w Kielcach. Celem targów było przedstawienie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Tematyka wydarzenia obejmowała zakres biogazu, biopaliw stałych (biomasa), energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej.

Obecność na wydarzeniu umożliwiła członkom Fundacji Elektro Masters poszerzenie wiedzy z zakresu najnowszych technologii i rozwiązań w dziedzinie fotowoltaiki ale także pomp ciepła czy ekologicznych rozwiązań ocieplania domów. Na imprezie targowej prezentowane były nowoczesne urządzenia i technologie umożliwiające wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję energii przy użyciu wiatru, słońca i wody. Jednym z wielu punktów wydarzenia był udział w prelekcji Forum SOLAR+ – ogólnopolskiej konferencji poświęconej branży PV, na której przedstawiane są najnowsze rozwiązania OZE i odbywają się spotkania z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z branży słonecznej.

Nawiązanie nowych kontaktów z firmami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii z Polski, Austrii, Niemiec i Włoch jest sporym krokiem w kierunku poszerzenia działalności Fundacji Elektro Masters i propagowania OZE na skalę międzynarodową.