Stowarzyszenie OZE

Stowarzyszenie Instalatorów Polskich OZE

Stowarzyszenie Instalatorów Polskich OZE SIPO, którego założycielem jest członek Fundacji Elektro Masters powstało w celu zintegrowania środowiska polskich instalatorów odnawialnych źródeł energii. Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszanie instalatorów, doradztwo i wsparcie zarówno pod kątem technicznym, jak i pod kątem poszukiwania nowych możliwości i kanałów współpracy. Zadaniem SIPO jest też pomoc w utrzymaniu płynności prac dzięki ogólnopolskiemu zakresowi działania. Stowarzyszenie daje możliwości rozwoju i zwiększenia popytu na usługi profesjonalnych, certyfikowanych ekip instalacyjnych odnawialnych źródeł energii. W ramach działalności Stowarzyszenia organizowane są targi produktowe oraz szkolenia mające na celu podniesienia jakości usług świadczonych przez instalatorów.

Dodatkowo planuje się podjęcie współpracy w zakresie szkoleń akredytowanych przez Urząd Dozoru Technicznego, co ułatwi zdobywanie uprawnień do wykonywania instalacji odnawialnych źródeł energii. Działalność stowarzyszenia ma na celu zwiększenie udziału wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w Polsce i zwiększanie świadomości ekologicznych rozwiązań.

Partnerami Stowarzyszenia są m.in. firmy Columbus Energy, Danfoss, JR Holding, Voltika, SMA Solar Technology i Solum Service