Stanowisko naukowo – pomiarowe

Stanowisko naukowo – pomiarowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

W ramach działalności Fundacji Elektro Masters Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie został wyposażony w stanowisko naukowo-pomiarowe składające się z dwóch modułów fotowoltaicznych o mocy 275 Wp wykonanych w technologii polikrystalicznej, dwóch akumulatorów 12V 75Ah, falownika OFF-GRID Volt SinusPro 1000 i multimetru cyfrowego. Zaprojektowane stanowisko ma służyć młodzieży z ZSE do poznawania technicznych aspektów działania systemów fotowoltaicznych. Dodatkowo przygotowany został zestaw ćwiczeń i materiałów informacyjnych, które pozwolą uczniom zagłębić się jeszcze bardziej w aspekt ekologicznej produkcji prądu elektrycznego.

Przed oddaniem w użytkowanie stanowiska naukowo-pomiarowego, członkowie Fundacji Elektro Masters wygłosili prezentację poruszającą tematykę fotowoltaiki pod kątem technicznym i ekologicznym omawiając poszczególne elementy stanowiska i przedstawiając zalety zastąpienia konwencjonalnych źródeł energii – źródłami odnawialnymi. Pierwsza część wykładu obejmowała charakterystykę wszystkich komponentów wchodzących w skład przygotowanego stanowiska -uczniowie poznali zasadę działania systemów fotowoltaicznych, konwersji prądu stałego na przemienny i możliwości magazynowania energii w akumulatorach. Kolejnym punktem programu była prezentacja pomiarów i działania układu składającego się z połączonych modułów PV, falownika i akumulatorów, która niewątpliwie wzbudziła największe zainteresowanie wśród słuchaczy. Na podsumowanie przedstawione zostały wykresy prezentujące możliwy do osiągnięcia efekt ekologiczny wynikający z zainstalowania systemów opartych o Odnawialne Źródła Energii i rozdane materiały dydaktyczne.

Z całą pewnością młodzież z ZSE nr 1 w Krakowie na długo zapamięta lekcję, a przygotowane stanowisko naukowo-pomiarowe posłuży im przez wiele lat.