O nas

 

Naszym celem jest propagowanie odnawialnych źródeł energii, a w szczególności tych wykorzystujących promieniowanie słoneczne. Jesteśmy na rynku od 2013 roku i mamy na swoim koncie ponad 200 projektów fotowoltaicznych i solarnych o mocy od 3 do 100 kW. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.
 

Jako Elektro Masters zajmujemy się kompleksową realizacją inwestycji związanych z Fotowoltaiką, poczynając od projektu poprzez pozyskanie dofinansowania i montaż, aż do odbioru końcowego instalacji. Pomagamy w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z podłączeniem instalacji do sieci dystrybucyjnej. Nadzorowane przez nas projekty wykonywane są w oparciu o komponenty najwyższej jakości. Moduły fotowoltaiczne, falowniki oraz systemy montażowe posiadają niezbędne atesty, certyfikaty i objęte są długoletnim okresem gwarancji.
 

Nasz zespół tworzą wykwalifikowane osoby, dla których niezmiernie ważne jest środowisko naturalne oraz poprawa jego jakości. Dzięki licznym szkoleniom i uzyskanym uprawnieniom posiadamy szeroką wiedzę którą wykorzystujemy i przekazujemy na prowadzonych konferencjach, seminariach i warsztatach.  Wieloletnie doświadczenie i współpraca z czołowymi producentami komponentów fotowoltaicznych jak i solarnych pozwoliły nam osiągnąć najwyższy standard obsługi.

Nasza organizacja promuje Odnawialne Źródła Energii i uświadamiania społeczeństwo w zakresie ich wykorzystania. Fundacja zostaje ustanowiona dla realizacji celów społecznie użytecznych, a jej zadaniem jest edukacja ekologiczna w zakresie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła dla osób indywidualnych, przedsiębiorstw oraz jednostek administracji.  

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na realizację celów statutowych oraz w niezbędnym zakresie na pokrycie kosztów działalności Fundacji. Fundacja realizować będzie powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).


Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- Organizację wydarzeń promujących korzystanie z Odnawialnych Źródeł Energii,
- Prowadzenie szkoleń, warsztatów itp.
- Organizację spotkań z lokalnymi grupami działania w celu zwiększenia świadomości ekologicznych rozwiązań,
- Konferencje i seminaria organizowane dla przedstawicieli branży oraz organów administracji,
- Opracowywanie materiałów informacyjnych w zakresie OZE
- Uczestnictwo w branżowych targach
- Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest (zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności):

- 43.21.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 33.20.Z, Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 43.29.Z, Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 
DANE FUNDACJI:
 
KRS: 0000711844, NIP: 6793163070, REGON: 369183115
Statut Fundacji Elektro Masters

NASI PARTNERZY

PRODUKTY TYCH MAREK UŻYWAMY W NASZEJ PRACY