Zysk

Po wejściu w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, która została wprowadzona 1 lipca 2016 roku instalacje fotowoltaiczne rozliczane są w oparciu o tzw. bilansowanie energii - "opust". Oznacza to, że za każdą wyprodukowaną 1 kWh (kilowatogodzina) przysługiwać nam będzie 80 % tej wartości z krajowej sieci elektroenergetycznej. Dla przykładu produkujemy 10 kWh - odbieramy 8 kWh z sieci. Energię możemy odebrać w przeciągu 365 dni. System ten doskonale sprawdza się w naszym kraju, gdzie większość energii produkowana jest w miesiącach wiosennych i letnich, a odbierana późną jesienią i zimą. Taki sposób pozwala na duże oszczędności i zwrot instalacji od 6 do 8 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że ceny energii elektrycznej będą wzrastać, a w naszych domach pojawia się coraz więcej urządzeń elektrycznych inwestycja w system fotowoltaicznych do doskonała lokata kapitału, która zapewnia niezależność i pewny zysk.