Instalacje fotowoltaiczne

Energetyka słoneczna

Promieniowanie słoneczne jest wykorzystywane do pozyskiwania energii elektrycznej nie tylko w zakładach przemysłowych. W ostatnich latach coraz częściej decydują się na to rozwiązanie prywatne domostwa, zachęcone niższymi kosztami oraz nieograniczoną dostępnością energii słonecznej. Do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, wykorzystuje się instalacje fotowoltaiczne. Ich podstawowymi elementami są:

  • panele fotowoltaiczne,

  • inwerter DC/AC,

  • system montażowy, zabezpieczenia, okablowanie, licznik energii.

Instalacje fotowoltaiczne

Można wyróżnić dwa rodzaje instalacji fotowoltaicznych – OFF grid oraz ON grid. Różnicę pomiędzy systemami stanowi podłączenie do sieci publicznej lub jego brak oraz kwestia magazynowania wyprodukowanego prądu. 

Panele złożone są z połączonych szeregowo ogniw krzemowych, które absorbują światło podczas tzw. efektu fotowoltaicznego. W jego wyniku powstaje prąd stały, jednak nie może on zostać wydajnie wykorzystany w domostwie w tej postaci. Dlatego też każda instalacja fotowoltaiczna wyposażona jest w inwerter DC/AC. Jest to urządzenie, w którym następuje konwersja prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC).

System posiada również odpowiednie zabezpieczenia, które zatrzymują jego działanie podczas uszkodzenia mechanicznego lub innego rodzaju awarii. Większość inwerterów posiada wbudowane liczniki energii elektrycznej dzięki którym jesteśmy w stanie dokładnie monitorować pracę całego systemu PV.

Montaż systemu

W instalacjach prosumenckich najczęściej można spotkać się z systemami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachu lub gruncie. Urządzenia takie jak inwerter czy zabezpieczenia powinny znaleźć się na wewnątrz budynku lub np. na jego elewacji.

Wydajność paneli fotowoltaicznych jest największa, gdy mają one zapewniony stały dostęp do promieniowania słonecznego. Dlatego też, w instalacjach domowych montuje się je właśnie na dachu lub gruncie, gdzie zacienienie jest najmniejsze. Inwerter oraz zabezpieczenia znajdują się wewnątrz budynku, aby umożliwić domownikom łatwy dostęp do kontroli całego systemu. W przypadku systemów ON grid ważne jest również podłączenie całej instalacji do publicznej sieci elektroenergetycznej, by móc odprowadzać nadmiar wyprodukowanego prądu.

Korzyści

Wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej w prywatnym domostwie niesie ze sobą korzyści zarówno finansowe jak i ekologiczne. Pozyskiwany z paneli fotowoltaicznych prąd elektryczny produkowany jest dzięki odnawialnym źródłom do których zalicza się promieniowanie słoneczne.

Rozwiązanie pozwala na oszczędności już od pierwszego dnia pracy. Zamiast czeprać energię z publicznej sieci produkujemy ją sami. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną na początku wydaje się dużym wydatkiem, jednak cały koszt zwraca się wraz z kolejnymi miesiącami użytkowania. Ponadto, wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) 1 lipca 2016 roku, został uproszczony sposób rozliczania niewykorzystanej energii elektrycznej z zakładem energetycznym.

Każdy prosument posiadający mikroinstalację fotowoltaiczną uczestniczy w tak zwanym bilansowaniu energii. Oznacza to, że właściciel przekazujący nadwyżki prądu do sieci elektroenergetycznej otrzyma opust na moc otrzymywaną od operatora. Ustawa określa, że opust będzie wynosić 1:0,8 dla instalacji osiągających moc do 10 kW, a 1:07 dla domowych elektrowni o mocy do 40 kW. Na opusty w żaden sposób nie wpływa cena energii elektrycznej. 
Elektro Masters


ul. Rydlówka 5 pok. 312 
30-376 Kraków (małopolskie)